Kildevang

Ældrecentret Kildevang ligger i Langå. Centret huser plejeboliger, demensboliger og korttidsboliger. I tilknytning til Kildevang ligger Café Lunden og et aktivitetscenter.

Pleje og hjælp

Her kan du læse om, hvilke former for pleje og hjælp der tilbydes på ældrecentret Kildevang.

Aktiviteter

Her kan du læse om, hvilke former for aktiviteter der finder sted på ældrecentret Kildevang.

Træning

Her kan du læse om, hvordan du kan træne på ældrecentret Kildevang.

Ældreportalen

Ældreportalen

På Ældreportalen kan du som bruger, pårørende eller anden interessent finde relevante oplysninger om Randers Kommunes tilbud på ældreområdet.

Hjælpemidler

Hjælpemidler

Her finder du tilbud om hjælp og hjælpemidler i Randers Kommune. Læs bl.a. om hjemmehjælp og dine muligheder for at få hjælpemidler.

Livets afslutning

Livets afslutning

Her kan du finde information om kirkegårde, pasning af døende, begravelse, arveregler og nyttige oplysninger til efterladte.