Vedligeholdelsestræning

Hvis du er pensionist eller efterlønsmodtager og har behov for en individuel træningsindsats, er der mulighed for at komme til vedligeholdende træning på Kildevang.

Vedligeholdende træning kan være træning i balance, koordination, bevægelighed, muskelstyrke, almindelige daglige færdigheder, mentale funktioner, som hukommelse, opmærksomhed, koncentration.

Før du starter på træningen, vil du og en af medarbejderne i fællesskab aftale dit individuelle mål og lave en plan for forløbet.

Den vedligeholdende træning har til formål at forhindre funktionstab og fastholde nuværende funktionsniveau.

Træningen tilrettelægges ud fra borgerens ressourcer, behov og aktive medvirken. Der udarbejdes et træningstilbud, hvis omfang og varighed løbende vurderes. Træningen foregår primært i aktivitetscentrene, og kan foregå individuelt eller på hold.

For at få mere information om vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder, kan du henvende sig til aktivitetscentrets terapeuter eller aktivitetsleder, med henblik på visitation til træningen.

Visitationsretten ligger hos Kildevangs terapeuter, som kan kontaktes på tlf. 89 15 23 31.