Træning

Genoptræning

På Kildevang tilbyder vi genoptræning for borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset og borgere, som har oplevet funktionstab efter sygdom.

Vedligeholdelsestræning

Målgruppen er pensionister eller efterlønsmodtagere, som har behov for en individuel træningsindsats for at kunne vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder.

Selvtræning

Selvtræning er et tilbud til raske pensionister og efterlønsmodtagere, som er i stand til at træne på egen hånd.