Kørsel til træning og aktiviteter

Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til aktivitetscentret, kan du søge om hjælp til transport.

Der laves altid en individuel vurdering, som afgør, om du kan bevilges kørsel.

Der er en egenbetaling på 15 kr. hver vej. Er du pensionist, trækkes pengene via din pension en gang om måneden. Hvis ikke, skal pengene betales pr. girokort.

Er du visiteret til vores taxaordning, skal du være klar en time før afhentning.

Ved sygdom eller andet fravær skal du ringe til det center, du er tilknyttet - helst dagen før eller senest på dagen en time før afhentning.

Ved udeblivelse uden afbud trækkes du for en kørsel a 15 kr.

Der kan ikke visiteres til kørsel til åbne aktiviteter.

Du kan kontakte aktivitetscentret på Kildevang på tlf. 8915 2330 eller 8915 2331.