Genoptræning

På Kildevang tilbyder vi genoptræning for borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset og borgere, som har oplevet funktionstab efter sygdom.

På Kildevang tilbydes der genoptræning både med og uden genoptræningsplan.

Genoptræning med genoptræningsplan er for borgere, som efter udskrivning fra hospitalet har fået udarbejdet en genoptræningsplan.

Tilbuddet om genoptræning uden genoptræningsplan er til borgere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, som ikke behandles i tilknytning til en hospitalsindlæggelse.

Vi har et stort træningsrum med flere redskaber og nogle mindre rum til individuel træning.

Kontakt Kildevang terapeuter på tlf. 8915 2331, hvis du har brug for genoptræning.