Åbne aktiviteter

Åbne aktiviteter er tilbud, der er oprettet og styres af deltagerne selv eller af frivillige.

Begrebet åbne aktiviteter” dækker over:

  • Aktivitetsgrupper man ikke skal visiteres til, og som ”kører” med et fast interval, f.eks. en gang ugentligt. Aktivitetsgrupperne er dannet ud fra borgernes ønsker/behov.
  • Enkeltstående arrangementer, f.eks. udflugter, bankospil, fester mv.

På Kildevang har du mulighed for at låne vores lokaler til både aktivitetsgrupper og enkeltstående arrangementer i det omfang, når vi ikke selv bruger lokalerne.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere kan gratis deltage i de åbne aktiviteter. Der vil dog være betaling for evt. kaffe og brød, ligesom der kan forekomme aktiviteter, som kræver lidt brugerbetaling i forhold til indkøb af remedier.

Der kan ikke bevilges kørsel til åbne aktiviteter.

Kontakt Kildevangs aktivitetsmedarbejder

Aktivitetsmedarbejder Anne Scamuzzi hjælper med at styre de åbne aktiviteter.

Ring gerne eller skriv en mail til Anne, hvis du har idéer til aktiviteter eller ønsker at vide, hvilke åbne aktiviteter der er i gang i øjeblikket.

Tlf.: 2047 6442
E-mail: scamuzzi@randers.dk