Hjælpemidler

Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

Et hjælpemiddel kan for eksempel hjælpe dig til at blive mere selvhjulpen, som f.eks en kørestol, badebænk eller rollator.

Hjælpemidlet kan også være til hjælp for det personale, som hjælper dig i din dagligdag som f.eks en personløfter.

Hvis du har et varigt handicap som f.eks. dårlig hørelse eller lammelse, kan du få støtte eller tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendige ændringer af din bolig.

Læs meget mere om hjælpemidler på Randers Kommunes hjælpemiddelportal.