Forplejning

Du kan tilberede din egen mad i din bolig eller nyde maden i fællesrummet i boenheden.

På Kildevang har vi kostnøglepersoner, som er blevet undervist i kost og ernæring. Plejecentret har således et kvalificeret personale til at kunne varetage den opgave, der ligger, hvis du har en dårlig ernæringstilstand. Her vil personalet kunne gå ind og være behjælpeligt med råd og vejledning, hvis du ønsker det - bl.a. kan du få udarbejdet en ernæringsplan, som passer til dit behov.