Korttidsboliger

Boligerne er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Behov for en korttidsplads kan eksempelvis være i forbindelse med udskrivning fra sygehus, ved sygdom eller for at aflaste pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Borgeren betaler ikke husleje, men skal selv betale for kost og vask under opholdet.

Kildevang har 6 korttidsboliger. 5 af boligerne visiteres af udskrivelseskoordinator fra sygehuset. 1 bolig visiteres selv af Kildevang.