Bruger-/pårørenderåd Kildevang

På Kildevang er der bruger-/pårørenderåd. De består af beboere, pårørende, personalerepræsentanter og ledere.

Rådet er et dialogforum mellem beboere, pårørende, medarbejdere og centerlederen.

Bruger-/pårørenderådet medvirker til drøftelse og fastlæggelse af eksempelvis indretning af fællesarealer, udearealer, måltider, aktiviteter, højtider m.v.

Bruger-/pårørenderådet kan yde en frivillig indsats ved sammenkomster og udflugter i boenhederne.

Rådet drøfter også tilsynsrapporter fra embedslægen og kommunale tilsyn.