Om Kildevang

Velkommen til Kildevang

Kildevang er en del af Område VEST, som er 1 ud af 3 ældreområder i Randers kommune.

Korttidsboliger

Boligerne er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Sundhedsklinik

Klinikken dækker en stor del af Langå, men der er frit valg, som borger kan man benytte den sundhedsklinik man vil.

Frivillighed

De frivillige udgør en uvurderlig ressource i forhold til den sociale og aktive del af borgernes liv og ved at supplere det arbejde, som ældreområdets medarbejdere udfører.

Bruger-/pårørenderåd

På Kildevang er der bruger-/pårørenderåd. De består af beboere, pårørende, personalerepræsentanter og ledere.

Tilsyn

Et plejehjemstilsyn er din garanti for at den sundhedsfaglige indsats lever op til sundhedsstyrelsens krav.

Besøgshunde

Kildevang har nu mulighed for at få besøg af besøgshundene, forhåbentlig til gavn for ældre borgere som får en ekstra glæde og adspredelse i hverdagen.