Nødkald

I plejeboligerne er der mulighed for, ved behov, at få nødkald.

Kontakt Visitationen