Om boligerne på Kildevang

Boligerne på Kildevang er lyse og venlige, og består af 5 boenheder, samt demens- og korttidsafsnit.

Randers Kommune er opmærksom på, at de kommende beboere på centrene stiller andre krav end de tidligere. Det betyder bl.a., at plejecentrene løbende indrettes med relevant velfærdsteknologi, og at aktiviteterne for de ældre udvikles og ikke sigter efter laveste fællesnævner.

Ønsker du en plejebolig, skal du kontakte kommunens visitationsafdeling.