Ventetid

Randers Kommune har ventetidsgaranti på plejeboliger og ældreboliger. Det betyder, at du får tilbudt en bolig inden for to måneder efter visitationen.

Det er Visitationsenheden, der har overblikket over ventelisten. Derfor kan det enkelte plejecenter ikke vide, hvornår du kan få den ønskede bolig, da en ledig bolig kan være blevet tilbudt en anden.

Det er ikke nødvendigt at kontakte Visitationsenheden, når du er skrevet på venteliste. Du vil blive kontaktet, når der er en ledig bolig til dig.