Boligerne på Kildevang

Kildevang består af fem boenheder med plejeboliger, et demensafsnit og og korttidsafsnit. Alle boligerne på Kildevang er lyse og rummelige.

Boenhed A, B, C, D og E er plejeboliger.

Boenhed F er demensafsnit.

Boenhed G er korttidsafsnit.

Boligerne administreres af boligforeningen Lejerbo.

Der er to typer boliger på Kildevang:

  • Type 1 som findes i hus A og B.
  • Type 2 som findes i hus C, D, E og F.

Type 1 er 2-rumsboliger på 65 m2 inkl. fællesarealer. Boligerne indeholder en stue, et soveværelse, et tekøkken og et badeværelse.

Type 2 er 1-rumsboliger på 75 m2 inkl. fællesarealer. Boligerne indeholder en opholdsstue med soveafdeling, et tekøkken og et badeværelse.

Der er adgang til terrasse og have fra hver bolig.

Der er en fælles vaskemaskine/tørretumbler i hver boenhed.

Boenheden F er indrettet som en skærmet enhed for demente beboere og består af otte lyse, rummelige 1-rumsboliger.

Boligerne er 65-75 kvm inkl. fællesarealer og består af en opholdsstue med soveafdeling, et badeværelse og et tekøkken.

Fra hver bolig er der udgang til egen terrasse og stor lukket have.

Vi har to kaniner, som bliver passet af beboerne og medarbejderne.

Der er en fælles vaskemaskine og tørretumbler i boenheden.

Korttidsboligerne er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Behov for en korttidsbolig kan for eksempel opstå i forbindelse med udskrivning fra sygehus, ved sygdom eller for at aflaste pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Borgeren betaler ikke husleje, men skal selv betale for kost og vask under opholdet.

Kildevang har seks korttidsboliger. Fem af boligerne visiteres af en udskrivelseskoordinator fra sygehuset, mens den sidste bolig visiteres af Kildevang selv.

Sådan får du en bolig på Kildevang

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder er ikke i sig selv nok til, at du kan blive tildelt en plejebolig.

Plejeboliger er for personer med et stort behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt. Du kan søge om en plejebolig, hvis du på trods massiv hjælp ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når hjemmeplejens eller dine pårørendes støtte og pleje ikke længere er nok.

Nogle plejeboliger er specielt indrettet til demente personer. Før du kan søge om en demensbolig, skal du være lægeligt udredt.

Du kan søge om en plejebolig eller demensbolig via kommunens visitationsafdeling.

Du skal være indstillet på at flytte, når du bliver tildelt en bolig. Hvis du siger nej til din førsteprioritet, slettes du af ventelisten. Hvis du siger nej til en bolig, der ikke er din førsteprioritet, vurderer visitatoren, om du alligevel kan blive stående på ventelisten.