Aktivitetsudvalget

Område Kildevang har 4 aktivitetsudvalg bestående af frivillige, der er valgt på en generalforsamling for områdets borgere.

Der er valg til udvalgene en gang årligt.

Aktivitetsudvalgene står for en række åbne aktiviteter og arrangementer, som planlægges for ½  år ad gangen.

Se Aktivitetsprogram for Kildevang, Byparken og Bjerregrav centret.

Formålet med aktivitetsudvalgene er brugerindflydelse i forhold til aktivitetscentrets tilbud samt at styrke det frivillige arbejde i lokalområderne.

Aktivitetsudvalget medvirker til at styrke samarbejdet med frivillige hjælpere, bruger- og pårørenderåd og personalet.

Aktivitetsudvalget tager initiativ til aktiviteter, deltager i planlægning og gennemførelse af disse. Udvalget inddrages i drøftelser af den del af aktivitetscentrets drift, der har direkte indflydelse på brugerne.

Aktivitetsudvalget medvirker til at informere lokalområdets borgere om planlagte aktiviteter.